SUVERENISTI

Najvyšším národným záujmom Slovenskej republiky        je ochrana slovenskej suverenity.