ŽILINSKÉ VYHLÁSENIE SUVERENISTOV

ŽILINSKÉ VYHLÁSENIE SUVERENISTOV

Na rokovaní zástupcov koordinačného výboru SUVERENISTOV a zástupcov novovznikajúcich regionálnych, miestnych, mládežníckych a študentských Klubov SUVERENISTOV bolo prijaté nasledovné Žilinské vyhlásenie.

1. Signatári Žilinského vyhlásenia SUVERENISTOV so znepokojením konštatujú dlhodobé porušovanie základného ústavného princípu zvrchovanosti (suverenity) Slovenskej republiky zo strany doterajších politických elít a doterajších nositeľov moci na Slovensku. Signatári Žilinského vyhlásenia SUVERENISTOV v súlade s Ústavou Slovenskej republiky budú všestranne vyvíjať činnosť zameranú na ochranu suverenity, upevnenie suverenity a propagáciu myšlienok slovenskej suverenity na verejnosti.

2. Účastníci Žilinského vyhlásenia SUVERENISTOV vyzývajú vlastenecky zmýšľajúcich občanov Slovenskej republiky, aby vo svojich regiónoch, obciach, mestách a vo svojich záujmových a mládežníckych (študentských) podmienkach iniciovali vznik Klubov SUVERENISTOV.

3. Kluby SUVERENISTOV sú neformálne platformy vlasteneckých občianskych iniciatív za upevnenie suverenity (zvrchovanosti) Slovenskej republiky.

4. Kluby SUVERENISTOV pri svojej aktívnej činnosti vychádzajú z článku 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nakoľko štátna pochádza od občanov. Podľa článku 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky je sloboda prejavu zaručená a každý ma právo prejavovať svoje názory. Podľa článku 13 ods. 1, písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Členovia (priaznivci) Klubov SUVERENISTOV vychádzajú podľa článku 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky z toho, že každý (občan) môže konať čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal čo zákon neukladá.

5. Kluby SUVERENISTOV ako občianske a vlastenecké iniciatívy občanov majú všestranne napomáhať, aby bol dôsledne dodržiavaný článok 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, že Slovenská republika je zvrchovaný (suverénny) štát.

6. Účastníci Žilinského vyhlásenia SUVERENISTOV záverom a aktuálne vyzývajú občanov, aby prispeli k zvoleniu vlasteneckého prezidenta Slovenskej republiky, ktorý by bol zárukou ochrany a upevňovania suverenity Slovenskej republiky. V záujme netrieštenia vlasteneckých prezidentských kandidátov účastníci odporúčajú slovenským občanom - voličom, aby v prvom a v prípadnom druhom kole prezidentských volieb podporili svojou účasťou a odovzdaným hlasom prezidentského kandidáta - Štefana Harabina.

Žilina 5. marca 2019