TÉZY SUVERENISTOV

1. Najvyšším národným záujmom Slovenskej republiky je ochrana a upevnenie suverenity Slovenskej republiky. Slovenský parlament a slovenská vláda nesmie slúžiť eurobyrokratom, oligarchom, ale plne slovenskému národu.

2. Národná rada SR by mala po druhýkrát vo svojej histórii (od roku 1992) a v období plánovaného vládneho výpredaja slovenskej suverenity prijať novú deklaráciu a to Deklaráciu o neprípustnosti oslabovania suverenity Slovenskej republiky. V prípade zaujatia doterajšieho laxného prístupu vládnych politikov a poslancov NR SR k tejto otázke, tak zároveň je nutné iniciovať referendum občanov k uvedenej téme, vrátane odpovede občanov o (ne)príslušnosti SR k tzv. "jadru" EÚ. Takéto všeľudové referendum je nutné pripraviť v deň budúcich parlamentných volieb. O otázkach zachovania slovenskej suverenity môžu rozhodnúť výhradne a len samotní slovenskí občania.

3. Reálna protinárodná vládna politika, permanentné oslabovanie zvrchovanosti Slovenskej republiky a realizované a plánované odovzdávanie ďalších právomoci do Bruselu, a v prospech Berlína a Paríža, vrátane deklarovanej účasti SR v tzv. "jadre" EÚ diskredituje politické vedenie SNS a SMERu - SD, ktoré už nereprezentujú záujmy národných voličov. Je nutné pre národných voličov urýchlene pripraviť novú politickú alternatívu.

4. Slovensko musí byť u zodpovedných politikov vždy na prvom mieste. Slovensko nesmie postúpiť EÚ a Eurozóne ďalšie právomoci a naopak musí požadovať, aby sa časť pôvodných národných kompetencii vrátili z EÚ naspäť do Slovenskej republiky. Osud slovenských kandidátov na funkciu generálneho tajomníka OSN, predsedu Eurozóny a boj o sídlo liekovej agentúry potvrdzuje diskrimináciu východnej časti EÚ a Slovenskej republiky. Súčasná vládna moc napriek uvedenému sa trvalé podkladá Bruselu, Berlínu a Parížu, ktorí spoločne pokladajú Slovensko na druhoradú krajinu. Slovenská republika však musí o to viac zachovať do budúcnosti svoj suverénny postoj, zbavený poklonkovaniu dnešným európskych mocných a byť samým sebou.

Národné štáty podľa doterajšieho vývoja v EÚ nebudú môcť v budúcnosti ovplyvňovať zloženie svojej vlastnej populácie, čím prídu štáty o posledné zvyšky svojej suverenity. Naopak nebudú reálne rozhodovať štáty o prisťahovalectve, ale budú antidemokraticky o tom rozhodovať už len nevolení úradníci, ktorí budú zo zahraničia riadiť migračné toky do štátov, vrátane Slovenskej republiky.

5. Stredobodom pozornosti musí byť slovenská stredná vrstva, ktorá je dlhodobo zanedbávaná zo strany vládnej moci. Nie vládami preferovaná oligarchia, ale učitelia, technická a humanitná inteligencia, lekári a zdravotné sestry, živnostníci, zamestnanci štátu a pracovníci firiem sú základnou oporou slovenského národa.

6. Je potrebné pripraviť referenda v deň budúcich prezidentských alebo parlamentných volieb a to:

Referendum o odmietnutí dočasných alebo trvalých kvót voči Slovensku na prerozdelenie utečencov v rámci EÚ.

Referendum o odmietnutí presunu ďalších kompetencii zo Slovenska na EÚ alebo na Eurozónu.

7. Volebný systém pri voľbách poslancov do NR SR by sa mal zmeniť na väčšinový, kde každý poslanec NR SR by reprezentoval jeden konkrétny volebných obvod a musel by získať dôveru tam žijúcich občanov.

8. Počet samosprávnych krajov (žúp) je potrebné znížiť. Zároveň je nutná redukcia počtu ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy.

9. Je nevyhnutné, aby vláda a parlament urýchlene prijali mimoriadne opatrenia k efektívnej podpore rodín a mladej generácie Slovenska.

10. Je nevyhnutné, aby vláda a parlament urýchlene prijali mimoriadne opatrenia na urýchlené dobudovanie diaľničného prepojenia východu Slovenska, Liptova a Turca s ostatnými časťami Slovenska, diaľničného spojenia Kysúc s Poľskom a Českou republikou a diaľničného prepojenia Banskej Bystrice a Ružomberka.

11. Je nevyhnutné, aby vláda a parlament urýchlene prijali mimoriadne opatrenia na efektívny boj s korupciou a klientelizmom.

12. Do rúk Slovenskej republiky sa musia dostať strategické podniky, najmä energetika, základná infraštruktúra a distribúcia, vrátane väčšinového podielu v bankovom sektore. Slovakizácia bankovníctva by mohla vychádzať podľa vzoru Poľska s ich postupnou polonizáciou bankového sektora.

13. Výrazné znížiť DPH, najmä na potraviny, lieky a knihy.

14. Slovenskí poľnohospodári nesmú byť na Slovensku diskriminovaní politikou EÚ, ktorá uprednostňuje dotácie poľnohospodárov v starých členských štátov EÚ a na úkor nových členských štátov EÚ. Slovenskí výrobcovia musia byť všestranne a efektívne preferovaní. Drancovanie slovenských lesov a iné poškodzovanie slovenskej prírody musí byť okamžite zastavené.

15. RTVS nesmie byť protinárodná, ale pronárodná. Inak je potrebné túto inštitúciu zrušiť a založiť novú skutočne národnú mediálnu inštitúciu.

16. Namiesto daňovej podpory neziskových organizácii je potrebné presunúť túto možnosť daňovníka na alternatívnu možnosť poukázať uvedenú sumu pre svojich rodičov alebo prarodičov.

17. Záchrana a ochrana kultúrneho dedičstva musí byť národnou prioritou. Obnova kultúrnej pamiatky má byť daňovo zvýhodnená pred novostavbou.

18. Celoslovenský zákaz organizovaných hazardných hier a plošný zákaz hazardných automatov.

19. Pre rómov a nerómov musia platiť rovnaké právne povinnosti, ktoré sa musia štátne orgány vždy dôsledne a permanentne vyžadovať.

20. Jednota V 4 a vzájomná podpora stredoeurópskych štátov je jednou zo záruk zachovania slovenskej suverenity voči narastajúcim centralizačným snahám EÚ.

21. Vzhľadom na významné a dlhodobé ekonomické škody a historickú slovanskú vzájomnosť by mala Slovenská republika iniciovať veto voči predĺženiu protiruských sankcii zo strany EÚ.


Bruno Čanády

za koordinačný výbor SUVERENISTOV