POSTOJE SUVERENISTOV         k aktuálnym spoločenským otázkam

Sme svedkami nielen na Slovenskú erózii politických strán a politického systému. Možno prezidentskými voľbami v roku 2019 začal kultúrno-eticko-politický prevrat na Slovensku na, ktorý možno nadviažu budúce parlamentné voľby. Slovenská republika sa dnes stáva antivlasteneckou čiernou (liberálnou) dierou vo V4 a akýmsi protiprúdom podporujúcim...

Trocha filmovo možno niekto zvolá zrodila sa hviezda. Teda na upresnenie ta politická. Následne médiami a zahraničnými lobistami bola zrodená nová politická hviezda, či hviezdička. Čaputová sa stala novou prezidentkou s nejasným pozadím. Raketový volebný postup s mediálnym balastom na prezidentský stolec akosi zatienil bežnú otázku. Kto je vlastne...

Posledné volebné prieskumy, kde z hľadiska ich parametrov a cieľov môžeme mať oprávnené presvedčenie, že sú súčasťou mediálnych predvolebných hier, predsa len zužujú výber pravdepodobných víťazov prezidentských volieb.

Pred prezidentskými voľbami sa dostali voliči do delikátnej situácie. Odstúpil liberál s ľahkým konzervatívny odtlačkom - prezidentský kandidát Mistrík. Je tu ortodoxná liberálka Čaputová, ktorá otvorené hovorí o budúcej legislatíve s možnosťou adopcie detí zo strany homosexuálnych párov.

Oproti historicky známej - povojnovej Churchillovej železnej opone, ktorá bola z drôtov, betónu a železa, tak nová dnešná (európska) železná opona v EÚ (a nielen tam) je fyzicky ťažko viditeľná, ale je politicky, mocensky, ekonomicky a ideologicky jasne postavená z hľadiska spoločných záujmov rozhodujúcej časti krajín západu EÚ, inštitúcii...

Slovensko nejde správnym smerom. To sú slová veľkej väčšiny občanov podľa prieskumov verejnej mienky. Slovenská republika nejde správnym smerom to si myslí až tri štvrtiny Slovákov, iba 21 percent pokladá smerovanie Slovenskej republiky za správne. Je to veľmi závažné konštatovanie, ktoré musí mať svoje výrazné politické dôsledky pre samotné...

Nový slovenský prezident musí byť ústavným ochrancom slovenskej suverenity a suverénnych práv slovenských občanov. To by malo byť v základnom popise práce každého slovenského prezidenta. Preto musíme skúmať jednotlivých prezidentských kandidátov hlavne z tohto uhla pohľadu. Otvorme pomyselnú Pandorinu skrinku prezidentských kandidátov. Uveďme...

Pri posudzovaní predložených kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky musíme si ako voliči položiť otázku, či nachádzame u kandidáta pozitívnu a reálnu víziu Slovenska. Či má kandidát vlastnú predstavu o spôsobe zastávania prezidentského úradu. A hlavne je prezidentský kandidát odborne a ľudský zdatný a ma na funkciu spoločensko - kultúrno -...

Na úvod vážení kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky dovoľte povedať jednu zásadnú myšlienku. Boj za suverenitu národných štátov v dnešnej v mainstreamovej dobe nie je bojom s "veterným mlynmi". Naopak. Samotní odporcovia suverenity a suverenizmu zápasia s "veternými mlynmi". Možno vyhrať boj s ľudskou prirodzenosťou, s národnou...